الفنان اسماعيل رشوند


 Artist,Calligrapher& Painter,Author, Scholar and Art criticBorn 1957, Zanjan Iran. Lives and works in Tehran-IranTeaching for more than 30 years Art and Calligraphy in Art schools, and higher education:

– 1984 to 2004 teaching art and calligraphy in national schools and higher education. – 1985 to 2000 teaching in calligraphers association and Iranian Red Crescent in Zanjan Province. – Modern and innovative method of Nastaligh teaching on Zanjan TV. – 2006 to 2009 introducing modern methods in teaching line scribal on Contemporary calligraphist institute of Tehran. – Authorship of modern methods in Nastaligh teaching and apply it for Education System since 2001 Solo ExhibitionsExpositions contain 20 collective expositions and festival arts, and also 7 solo expositions, as: – Practice Love One: Sohrevardy Hall, Zanjan, 1991. – Practice Love Two: Sun Home, Tehran, 1992. – Practice Love Three: Ershad Culture Home, Zanjan, 1992. – Practice Love Four: Sun Home, Tehran, 1994. – Practice Love Five: Amirkabir Gallery, Tehran, 1995. – Practice Love Six: Ershad Culture Home, Zanjan, 1996. – Practice Love Seven: Ershad Culture Home, Zanjan, 1998.
Group ExhibitionsExpositions contain 20 collective expositions and festival arts Projects- Hamshahry Newspaper,1996 ,Essay on CALLIGRAPHY ART BEYOND PENMANSHIP – Art Magazine,1999 ,Essay on WORSHIP FINGERS QUIDDITY – Hamshahry Newspaper,1999, Essay on NEW THEORY ABOUT ARTS ASPECT OF CALLIGRAPHY – Penmanship Book, Iran Educational System, 1999, Essay on REVIEW AND EXPLAIN OF WHY STUDENTS ARE NOT PENMANSHIP – Hamshahry Newspaper,2000, Essay on Necessity Of Reviewing and Explaining Calligraphy Teaching – International Meeting Of Calligraphy In Islam World, 2002, Essay On Calligraphy Today, – Art Magazine,2004 ,Essay on Art Criticism About Calligraphy and Khatnaghashi(painting calligraphy) Bibliography – Calligraphy, edition 2001 for Graphic, Handicraft, Printing and calligraphy students for all governmental and non-governmental schools and collages in Iran

اسماعيل رشوند خوشنويس، نقاش، مؤلف، منتقد، محقق متولد سال 1336 شهر زنجان تحصيلات: کارشناسی ارشد (درجه دو هنري) نوآوري و خلاقيت كه اصلي ترين عنصر يك اثر هنري مي باشد دشوار است .اما تقليد و تكرار آسان و وسوسه انگيز ؛ براي ورود در حريم هنر بايد وسوسه ها را شست “چشم ها را شست ؛ جور ديگر بايد ديد”.